Zawody Young Dragons

Zawody Young Dragons

UKS Dragon Fight Club i Amatorska Liga MMA zapraszają na zawody Young Dragons.

Organizator:
UKS Dragon Fight Club
Amatorska Liga MMA

Termin i miejsce:
18 listopada 2017, Hala sportowa MOSiR ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

Program zawodów:
8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników
10:00 – omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule Gi (kimona) oraz No Gi (bez kimon).
W turnieju dzieci zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.

Ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) itp.

Zawodnik musi być zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
• Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
• Zostać zważony – waga bez kimona
• Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach
• Dokument tożsamości
• Ubezpieczenie NNW indywidualne lub klubowe
• Dla niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach

Kategorie wiekowe i wagowe:

Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

U15 (12-14 lat w danym roku)

U18 (15-17 lat w danym roku)

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ: http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.pdf

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, ale nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników „system pucharowy”.

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 i U18 – czasy zgodne z PZJJ

Weryfikacja i ważenie zawodników:

W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.

Ważenie zawodników odbywa się bez kimon.

Ważenie zawodników walczących w dniu 18 listopada odbywa się w dniu 18 listopada, w godzinach 8:00 – 9:30.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy) dostają dyplom oraz medal w następującym systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Każdy zawodnik otrzymuje dostęp online do zdjęć z zawodów.

Koszty:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa wynosi 60 zł za jedną formułę, za dwie formuły 90 zł.

Opłatę startową należy uiścić do dnia 15.11.2017 na konto:

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową w jakiej startuje.

Np. Young Dragons Jan Kowalski U15 60 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do dnia 15.11.2017. W przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone. Nie ma możliwości opłaty startowego w dniu zawodów!

Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie przez panel zgłoszeniowy (adres zostanie podany wkrótce) do dnia 15.11.2017 roku, do godziny 22:00.
Zgłoszenia może dokonać trener lub kierownik drużyny.
Zgłoszenie musi zostać wypełnione zgodnie z rubrykami.
Brak dokonania opłaty startowej skutkuje usunięciem z listy startowej.

Regulamin obiektu:

Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne). Rodziców i gości zawodników oraz kibiców zapraszamy na trybuny.

Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie przygotowane miejsce.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba, że zdecyduje o tym organizator.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, ale nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Program zawodów:

18.11.2017
8:00 – 8:50 – weryfikacja zawodników w wieku 6-11 lat (ważenie, kontrola medyczna, losowanie)
8:50 – 9:30 – weryfikacja zawodników w wieku 12-15 lat (ważenie, kontrola medyczna, losowanie)
10:00 – omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie walk

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel, tel. 603 177 070, slawomir.cypel@o2.pl

Udostępnij
Oceń artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz