Iron Kids Cup I

Iron Kids Cup I

Komunikat organizacyjny zawodów dla dzieci i młodzieży Iron Kids Cup I.

Data: 14.04.2018 (sobota)

Organizator: KS Złomiarz Team, UKS Sekcja Sport

Miejsce: IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, ul. Orłowska 57

Cel: Turniej ma charakter integracyjny, a jego głównym zadaniem jest popularyzacja sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Kategorie:

Rocznik 2003-2004: 4 minuty (zakaz stosowania technik kończących m.in. dźwigni, duszeń)
– chłopcy i dziewczęta walczą osobno
– tolerancja wagi 1,5kg (waga w Gi)
• Chłopcy: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -61 kg, -66 kg, -71 kg, +71 kg
• Dziewczynki: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -61 kg, -66 kg, +66 kg

Rocznik 2005-2006: 4 minuty (zakaz stosowania technik kończących m.in. dźwigni, duszeń)
– chłopcy i dziewczęta walczą osobno
– tolerancja wagi 1,5kg (waga w Gi)
• Chłopcy i dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -61 kg, -66 kg, +66 kg

Rocznik 2007–2008: czas walki 4 minuty (zakaz stosowania technik kończących m.in. dźwigni, duszeń)
– chłopcy i dziewczęta walczą osobno
– tolerancja wagi 1,5kg (waga w Gi)
• Chłopcy i dziewczęta: -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, +60 kg

Rocznik 2009–2010: czas walki 3 minuty (zakaz stosowania technik kończących m.in. dźwigni, duszeń)
– chłopcy i dziewczęta walczą osobno
– tolerancja wagi 1,5kg (waga w Gi)
• Chłopcy i dziewczęta: -16 kg, -18 kg, -20 kg, -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -32 kg, -34 kg, -36 kg, -38 kg, -40 kg, +40 kg

Rocznik 2011–2012: czas walki 2 minuty (zakaz stosowania technik kończących m.in. dźwigni, duszeń)
– chłopcy i dziewczęta walczą osobno
– tolerancja wagi 1,5kg (waga w Gi)
• Chłopcy i dziewczęta: -16 kg, -18 kg, -20 kg, -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -32 kg, -34 kg, +36 kg

Rocznik 2012, 2013, 2014, 2015 – PRZEDSZKOLAK NA MEDAL
– dzieci startujące w tej kategorii będą rywalizowały na przygotowanym torze przeszkód
– każde dziecko otrzymuje złoty medal
– najszybsi zawodnicy otrzymują medal i nagrodę rzeczową

Program zawodów:

8:20 – 8:40 – weryfikacja dzieci z kategorii PRZEDSZKOLAK NA MEDAL
8:45 – rozgrzewka
8:55 – rozpoczęcie zmagań przedszkolaków z rocznika 2012, 2013, 2014, 2015

14:00 – 14:20 – weryfikacja BJJ 2011-2012
14:25 – rozgrzewka
14:35 – rozpoczęcie walk rocznika 2011-2012

14:30 – 14:45 – weryfikacje BJJ 2009-2010
14:50 – 15:05 – rozgrzewka
15:10 – rozpoczęcie walk rocznika 2009-2010

15:00 – 15:20 – weryfikacja BJJ 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004
15:20 – 15:45 – rozgrzewka indywidualna
15:45 – rozpoczęcie walk roczników 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008

Przewidywany czas zakończenia zawodów godzina 18:00.

Dekoracje zwycięzców po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych kategoriach wagowych.

Nagrody PRZEDSZKOLAK NA MEDAL
– każde dziecka otrzymuje złoty medal
– 3 najszybsze dzieci z każdego rocznika otrzymują nagrody rzeczowe

TURNIEJ
– Pierwsze, drugie i trzecie miejsca otrzymują medal, dyplom, w zależności od ilości sponsorów – nagrodę rzeczowa
– Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w wydarzeniu
– Nie ma walk o trzecie miejsce

Zgłoszenia do zawodów: Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zlomiarzteamgdansk@gmail.com do dnia 12.04.2018, do godziny 24:00. Zgłoszenia uczestników po tym terminie oraz w dniu turnieju to 15 zł więcej do opłaty startowej (w sumie 50 zł). Zawodnicy niezgłoszeni nie zostaną dopuszczeni do zawodów!

Opłata startowa:
Osoby startujące w jednej kategorii wiekowej – 35 zł / Po terminie zgłoszenia (12.04.2018) 50 zł

Opłata na miejscu w dniu zawodów!

Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji mate rozgrzewkową.

Kontakt: Marcin Soszyński, tel.: 791499009, e-mail: zlomiarzteamgdansk@gmail.com

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW, pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w sędziowanym randori. Dzieci z rocznika 2008 i starsi powinni posiadać badania lekarskie. W przypadku ich braku zawodnik za pisemną zgodą opiekuna może wziąć udział w walkach.
Zawodnicy startujący w kategorii PRZEDSZKOLAK NA MEDAL nie muszą posiadać stroju do judo, wystarczy strój sportowy.

Regulamin walk i techniki zabronione
1. Czas walki ciągły w zależności od kategorii (przerwy w przypadku interwencji lekarza, poprawienia Gi, wskazówek sędziego skierowanych do walczących).
2. Nie przyznaje się kar za pasywność tylko upomnienia (chyba, że zawodnik rażąco unika walki lub specjalnie opuszcza pole walki, sędzia ma prawo upominać również za złe zachowanie trenera bądź rodzica zawodnika).
3. Techniki zabronione:
– wszelkie techniki kończące (duszenia, dźwignie) – WE WSZYSTKICH ROCZNIKACH,
– uderzania i kopanie,
– atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza,
– chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy,
– gryzienie, szczypanie,
– dźwignie na stawy palców oraz nadgarstków,
– dźwignie na nogi,
– dźwignie na kręgosłup,
– podnoszenie i upuszczanie przeciwnika (rozbicia),
– dźwignie i duszenia,
– bezpośrednie rzuty za głowę.
4. Sędziowanie odbywa się według zasad IBJJF.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW (w przypadku odniesienia kontuzji, poszkodowani dochodzą roszczeń z tytułu indywidualnego ubezpieczenia NNW).

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

Link do wydarzenia

Udostępnij
Oceń artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz