Strona głównaDyscyplinaBrazylijskie Jiu JitsuKomunikat – I Mistrzostwa Europy CBJJP – 17-18.10.2015 Koszalin

Komunikat – I Mistrzostwa Europy CBJJP – 17-18.10.2015 Koszalin

Komunikat – I Mistrzostwa Europy CBJJP – 17-18.10.2015 Koszalin

Przedstawiamy komunikat organizacyjny I Mistrzostw Europy CBJJP organizowanych przez Kornela Zapadkę w Koszalinie, które odbędą się w dniach 17-18 październik.
Mistrzostwa Europy Koszalin

Oficjalny Komunikat w języku polskim oraz angielskim !!!
Przedstawiamy komunikat organizacyjny I Mistrzostw Europy CBJJP organizowanych przez Kornela Zapadkę w Koszalinie, które odbędą się w dniach 17-18 październik. UWAGA: Termin zgłoszeń: od dnia 8 września do dnia 11 października godz 23.59 . Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Nazwa zawodów: I Mistrzostwa Europy CBJJP
Data zawodów: 17-18 październik 2015.
Miejsce rozegrania zawodów: Hala Sportów Walki Koszalin ul. Fałata 34
Organizator: Klub Berserker’s Team Koszalin
Osoba kontaktowa:
Kornel Zapadka tel.: 515 407 898
Mail: kornelzapadka@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/998610843512378/
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonywać mailowo.
W dywizji GI w treści wiadomości wpisać:
Imię i nazwisko
Klub
Kolor pasa
Waga
Kategoria wiekowa
Z dopiskiem GI
W dywizji NO GI w treści wiadomości wpisać:
imię i nazwisko
klub
waga
kategoria zaawansowania
Z dopiskiem NO GI
Termin zgłoszeń: od dnia 16 września do dnia 11 października godz 23.59 . Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia wysyłamy pod adres kornelzapadka@gmail.com
UWAGA!
Zgłoszeń dokonują tylko kierownicy bądź przedstawiciele ekip. Pojedyncze zgłoszenia nie będą AKCEPTOWANE!
UWAGA!
Opłata startowa
– NO GI 100 zł
– GI 100 zł
Dla zawodników zza granicy opłata startowa wynosi 50 euro
Opłatę startowa można dokonywać od dnia 8 września do dnia 11 października do godz 23.59
Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu na wskazane poniższe dane:
Michał Babirecki
ul.Okrzei3/F/1
73- 110 Stargard Szczeciński
92 1240 3826 1111 0010 6476 9515
UWAGA!
Potwierdzenie wpłaty (skan, czytelne zdjęcie, potwierdzenie z systemu bankowego w formacie pdf) wraz z wypisanymi w treści maila nazwiskami i imionami opłacanych zawodników proszę wysłać na adres mailowykornelzapadka@gmail.com będzie to warunek zgłoszenia zawodnika do zawodów. Brak przesłanego potwierdzenia wpłaty, będzie skutkowało nie wpisaniem zawodnika na listę startujących.
Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:
– posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
– posiadać dokument tożsamości
– osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach,
– spełnić kryterium wagowe
Dywizje i kategorie wagowe GI
Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje. Podczas zawodów będzie waga legalizowana, na której będzie weryfikowana „dyskusyjna” waga zawodnika. Jej wskazanie jest ostateczne i niepodważalne.
Zawodnik trenujący bjj, posiadający pas bjj startuje w dywizji pasa który posiada – zabrania się startowania w dywizjach wyżej i niżej pod groźba usunięcia z zawodów (wpisowe nie będzie oddawane).
Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach
Zawodnicy posiadający brązowe pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii niebieskich pasów, natomiast zawodnicy posiadający czarne pasy w tych dyscyplinach muszą startować w kategorii purpurowych pasów.
Rozegrane zostaną następujące kategorie i dywizje:
GI (kimona):
Kategorie wagowe
Dzieci od 8 do 9 lat: 25kg, 30kg, 35 kg, 40kg, 45kg, plus 45kg bez podziału na pasy
Dzieci od 10 do 12 lat: 30 kg, 35kg, 40kg, 45kg,50kg, plus 50kg bez podziału na pasy
Dzieci od 13 do 15 lat: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, plus 55kg bez podziału na pasy
Juniorzy od 16 do 18 lat: 50 kg, 56kg, 62kg, 70kg, 78kg, plus 78kg bez podziału na pasy
Adult od 19 do 29 lat: (wszystkie kolory pasów mają te same kategorie wagowe) 64kg, 70kg, 76kg, 82kg, 88kg, 94kg, 100kg, plus 100kg
Master1: 30 – 39 lat, Master2: 40-49 lat i Master3: 50 i więcej lat mają te same kategorie wagowe we wszystkich kolorach pasów: 70kg, 76kg, 82kg, 88kg, 94kg, 100kg, plus 100kg. W mastersach w przypadku bardzo małej liczby osób będziemy łączyć kategorie z wyższą lub niższą ale w tym samym kolorze pasów.
W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodniczek w kategoriach dzieci oraz junior organizator przewiduje zmianę podziału kategorii wagowych w porozumieniu z przedstawicielami klubów, które reprezentują.
Kobiety Dorosłe
Białe pasy: 53kg, 58kg,64kg, 70kg, + 70kg
Niebieskie pasy: 53kg, 58kg, 64kg, 70kg +70kg
Kolorowe pasy ( purpury, brązowe i czarne ) 53kg, 58kg,64kg, 70kg, + 70kg
FORMUłA NO GI
Dzieci od 8 do 9 lat: 24kg, 29kg, 34kg, 39kg, 44kg, plus 44kg bez podziału na pasy
Dzieci od 10 do 12 lat: 30 kg, 35kg, 40kg, 45kg,50kg, plus 50kg bez podziału na pasy
Dzieci od 13 do 15 lat: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, plus 55kg bez podziału na pasy
Juniorzy od 16 do 18 lat: 50 kg, 56kg, 62kg, 70kg, 78kg, plus 78kg bez podziału na pasy
Adult NO GI od 19 do 29 lat: (wszystkie kolory pasów mają te same kategorie wagowe) 61kg, 67kg, 73kg, 79kg, 85kg, 91kg, 97kg, plus 97kg
NO GI Master1: 30 – 39 lat, Master2: 40-49 lat i Master3: 50 i więcej lat mają te same kategorie wagowe we wszystkich kolorach pasów: 67kg, 73kg, 79kg, 85kg, 91kg, 97kg, plus 97kg. W mastersach w przypadku bardzo małej liczby osób będziemy łączyć kategorie z wyższą lub niższą ale w tym samym kolorze pasów
W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodniczek w kategoriach dzieci oraz junior organizator przewiduje zmianę podziału kategorii wagowych w porozumieniu z przedstawicielami klubów, które reprezentują.
Kobiety dorosłe
Białe pasy: 52kg, 57kg, 63kg, 69kg, plus 69kg
Niebieskie pasy: 52kg, 57kg, 63kg, 69kg, +69kg
Kolorowe pasy ( purpury, brązowe i czarne ) : 52kg, 57kg, 63kg, 69kg, + 69kg
Czas walki
Dzieci od 8 do 9 lat – 3 minuty
Dzieci od 10 do 12 lat – 3 minuty
Dzieci od 13 do 15 lat – 4 minuty
Juniorzy od 16 do 18 lat – 5 minut
Kobiety białe i niebieskie – 5 minut
Kobiety kolorowe ( purpury, brązowe , czarne ) – 6 minut
Seniorzy:
– Białe pasy: 5 min.
– Niebieskie: 6 min.
– Purpurowe: 7 min.
– Brązowe: 8 min
– Czarne: 10 min
Przepisy walki wg IBJJF. System rozgrywania walk: pucharowy.
English Version
Organizational Announcement of I European Championship CBJJP organized by Kornel Zapadka in Koszalin, which will take place on October 17-18. Deadline: From September 8th until October 11th at 11:59pm. Applications will not be accepted after the deadline!
Name of the Competition – I European Championships Date of the Competition – October 17-18 Place – Berserker’s Club Team Koszalin Contact Organizer – Kornel Zapadka – Ph: 515-407-898 Email – kornelzapadka@gmail.com Facebook – https://www.facebook.com/events/998610843512378/
———> Conditions of participation in competition:
GI Division: – Name and Last Name – Team – Belt Color – Weight – Age Category – With Note – GI
NO GI Division – Name and Last Name – Team – Belt Color – Weight – Age Category – With Note – NO GI
Entries MUST be submitted via e-mail from September 8th until October 11th. Fighters must be submitted by the representatives of the Teams. Individual application will not be accepted!
Entry Fees No GI – 100 ZL GI – 100 ZL For the fighters from out of state fee is 50 Euro.
Confirmation of payment (scan, picture, copy of bank payment in pdf file), name and last name of the fighter must be send to kornelzapadka@gmail.com. This will be the proof of your registration for the competition.
Each fighter who will participate in the competition must have: – current medical examination – proof of identity – minors must have the consent of the legal guardian to participate in the competition
Divisions and weights GI Shown weight is a weight of a fighter wearing the GI he will be fighting in. There will be an official weigh-in during which his weight will be verified. Such decision will be final and unquestionable.
The white belts category is for amateur only. Fighters who are holders of brown belts can only fight in blue belt division the black belt holders will fight in purple division.
Fights will be divided into following categories and divisions:
GI:
Weight categories:
Children between 8 and 9 years old: 25kg, 30kg, 35 kg, 40kg, 45kg, plus 45kg; no belt division;
Children between 10 and 12 years old: 30 kg, 35kg, 40kg, 45kg,50kg, plus 50kg; no belt division;
Children between 13 and 15 years old: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, plus 55kg; no belt division;
Junior category between 16 and 18 years old: 50 kg, 56kg, 62kg, 70kg, 78kg, plus 78kg; no belt division;
Adults between 19 and 29 years old: (all belts have the same weight categories) 64kg, 70kg, 76kg, 82kg, 88kg, 94kg, 100kg, plus 100kg
Master1: between 30 and 39 years old; Master2: between 40 and 49 years old; Master3: 50 plus: all belts have the same weight categories: 70kg, 76kg, 82kg, 88kg, 94kg, 100kg, plus 100kg.
In case of small participation we will combine master categories, however in the same belt categories.
In case of small participation in children and junior categories, the organizer will make changes in weight categories, after having discussed it with the participants club representatives.
Adult Women:
White belts: 53kg, 58kg,64kg, 70kg, + 70kg
Blue belts: 53kg, 58kg, 64kg, 70kg +70kg
Multi-color belts( purple, brown andblack) 53kg, 58kg,64kg, 70kg, + 70kg
NO GI
Children between 8 and 9 years old: 24kg, 29kg, 34kg, 39kg, 44kg, plus 44kg; no belt division;
Children between 10 and 12 years old: 30 kg, 35kg, 40kg, 45kg,50kg, plus 50kg; no belt division;
Children between 13 and 15 years old: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, plus 55kg; no belt division;
Junior category between 16 and 18 years old: 50 kg, 56kg, 62kg, 70kg, 78kg, plus 78kg; no belt division;
Adult NO GI between 19 and 29 years old: (all belts have the same weight categories) 61kg, 67kg, 73kg, 79kg, 85kg, 91kg, 97kg, plus 97kg
NO GI Master1: between 30 and 39 years old, Master2: between 40 and 49 years old; Master3: 50 plus: all belts have the same weight categories: 67kg, 73kg, 79kg, 85kg, 91kg, 97kg, plus 97kg.
In case of small participation we will combine master categories, however in the same belt categories.
In case of small participation in children and junior categories, the organizer will make changes in weight categories, after having discussed it with the participants club representatives.

Udostępnij
Oceń artykuł
Komentarze

Napisz komentarz